Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2256(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0017/2016

Dezbateri :

PV 24/02/2016 - 14
CRE 24/02/2016 - 14

Voturi :

PV 25/02/2016 - 7.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0060

Proces-verbal
Miercuri, 24 februarie 2016 - Bruxelles

14. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2016 - Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în analiza anuală a creșterii pentru 2016 - Guvernanţa pieţei unice în cadrul semestrului european 2016 (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2016 [2015/2285(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2016 [2015/2330(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Raport referitor la guvernarea pieței unice în cadrul semestrului european din 2016 [2015/2256(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

Au intervenit: Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues și Catherine Stihler pentru a prezenta rapoartele Jean Arthuis (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG).

Au intervenit: Jeanine Hennis-Plasschaert (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Andrey Kovatchev (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Iskra Mihaylova (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Markus Ferber, în numele Grupului PPE, Elisa Ferreira, în numele Grupului S&D, Ulrike Trebesius, în numele Grupului ECR, Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Bernard Monot, în numele Grupului ENF, Adam Szejnfeld, Sergio Gutiérrez Prieto, Stanisław Ożóg și Ulla Tørnæs.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Miguel Viegas, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andreas Schwab, Mylène Troszczynski, David Casa, Evelyne Gebhardt, Bernd Lucke, Antanas Guoga, João Pimenta Lopes, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” Nuno Melo, Pascal Durand, Andreas Schwab, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Marisa Matias, Pablo Zalba Bidegain, Vilija Blinkevičiūtė, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nuno Melo, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sofia Ribeiro și Maria João Rodrigues, Alfred Sant, Morten Messerschmidt, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Lara Comi, Nicola Danti, Zdzisław Krasnodębski, Sven Schulze, Maria Grapini, Kazimierz Michał Ujazdowski, Verónica Lope Fontagné, Ruža Tomašić și Dariusz Rosati.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivana Maletić, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Bronis Ropė, Eleftherios Synadinos, Danuta Jazłowiecka și Tania González Peñas.

Au intervenit: Valdis Dombrovskis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Maria João Rodrigues, Sofia Ribeiro și Catherine Stihler.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.7 al PV din 25.2.2016, punctul 7.8 al PV din 25.2.2016 și punctul 7.9 al PV din 25.2.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate