Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0002(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0224/2015

Внесени текстове :

A8-0224/2015

Разисквания :

PV 24/02/2016 - 15
CRE 24/02/2016 - 15

Гласувания :

PV 25/02/2016 - 7.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0055

Протокол
Сряда, 24 февруари 2016 г. - Брюксел

15. Европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

Heinz K. Becker представи доклада.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Viorica Dăncilă (докладчик по становището на комисията REGI), David Casa, от името на групата PPE, Siôn Simon, от името на групата S&D, Jana Žitňanská, от името на групата ECR, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Martina Dlabajová, от името на групата ALDE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Tamás Meszerics, от името на групата Verts/ALE, и Mike Hookem, от името на групата EFDD, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Siôn Simon.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Anne Sander, Jutta Steinruck, Laura Agea, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė и Romana Tomc.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Stanislav Polčák.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis и Heinz K. Becker.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.4 от протокола от 25.2.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност