Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0002(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0224/2015

Indgivne tekster :

A8-0224/2015

Forhandlinger :

PV 24/02/2016 - 15
CRE 24/02/2016 - 15

Afstemninger :

PV 25/02/2016 - 7.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0055

Protokol
Onsdag den 24. februar 2016 - Bruxelles

15. Europæisk arbejdsformidlingsnet, arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af de europæiske arbejdsmarkeder ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk arbejdsformidlingsnet, arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af arbejdsmarkederne [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

Heinz K. Becker forelagde betænkningen.

Indlæg af Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere: Viorica Dăncilă (ordfører for udtalelse fra REGI), David Casa for PPE-Gruppen, Siôn Simon for S&D-Gruppen, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Martina Dlabajová for ALDE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Tamás Meszerics for Verts/ALE-Gruppen og Mike Hookem for EFDD-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Siôn Simon.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Anne Sander, Jutta Steinruck, Laura Agea, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė og Romana Tomc.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Ivan Jakovčić og Stanislav Polčák.

Talere: Valdis Dombrovskis og Heinz K. Becker.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.4 i protokollen af 25.2.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik