Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0002(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0224/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0224/2015

Συζήτηση :

PV 24/02/2016 - 15
CRE 24/02/2016 - 15

Ψηφοφορία :

PV 25/02/2016 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0055

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016 - Βρυξέλλες

15. Ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης, πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης, την πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

Ο Heinz K. Becker παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Viorica Dăncilă (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), David Casa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Siôn Simon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Martina Dlabajová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tamás Meszerics, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Mike Hookem, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Siôn Simon.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Anne Sander, Jutta Steinruck, Laura Agea, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė και Romana Tomc.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis και Heinz K. Becker.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.2.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου