Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0002(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0224/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0224/2015

Keskustelut :

PV 24/02/2016 - 15
CRE 24/02/2016 - 15

Äänestykset :

PV 25/02/2016 - 7.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0055

Pöytäkirja
Keskiviikko 24. helmikuuta 2016 - Bryssel

15. Työnvälityspalvelujen eurooppalainen verkosto, liikkuvuuspalvelujen tarjoaminen työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistäminen ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi työnvälityspalvelujen eurooppalaisesta verkostosta, liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistämisestä [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

Heinz K. Becker esitteli mietinnön.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Viorica Dăncilă (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), David Casa PPE-ryhmän puolesta, Siôn Simon S&D-ryhmän puolesta, Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Martina Dlabajová ALDE-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta, ja Mike Hookem EFDD-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Siôn Simon.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Anne Sander, Jutta Steinruck, Laura Agea, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė ja Romana Tomc.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Stanislav Polčák.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis ja Heinz K. Becker.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.2.2016, kohta 7.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö