Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0002(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0224/2015

Teksty złożone :

A8-0224/2015

Debaty :

PV 24/02/2016 - 15
CRE 24/02/2016 - 15

Głosowanie :

PV 25/02/2016 - 7.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0055

Protokół
Środa, 24 lutego 2016 r. - Bruksela

15. Europejska sieć służb zatrudnienia, dostęp pracowników do usług w zakresie mobilności oraz dalsza integracja rynków pracy ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia, dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności oraz dalszej integracji rynków pracy [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

Heinz K. Becker przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Viorica Dăncilă (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), David Casa w imieniu grupy PPE, Siôn Simon w imieniu grupy S&D, Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Martina Dlabajová w imieniu grupy ALDE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Tamás Meszerics w imieniu grupy Verts/ALE i Mike Hookem w imieniu grupy EFDD, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Siôna Simona.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, Anne Sander, Jutta Steinruck, Laura Agea, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė i Romana Tomc.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Stanislav Polčák.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis i Heinz K. Becker.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.4 protokołu z dnia 25.2.2016.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności