Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0002(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0224/2015

Ingivna texter :

A8-0224/2015

Debatter :

PV 24/02/2016 - 15
CRE 24/02/2016 - 15

Omröstningar :

PV 25/02/2016 - 7.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0055

Protokoll
Onsdagen den 24 februari 2016 - Bryssel

15. Europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, arbetstagarnas tillgång till rörlighetstjänster och ytterligare integration av arbetsmarknaderna ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, arbetstagarnas tillgång till rörlighetstjänster och ytterligare integration av arbetsmarknaderna [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

Heinz K. Becker redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Viorica Dăncilă (föredragande av yttrande från utskottet REGI), David Casa för PPE-gruppen, Siôn Simon för S&D-gruppen, Jana Žitňanská för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Martina Dlabajová för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Tamás Meszerics för Verts/ALE-gruppen, Mike Hookem för EFDD-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Siôn Simon.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Joëlle Mélin för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Anne Sander, Jutta Steinruck, Laura Agea, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė och Romana Tomc.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Stanislav Polčák.

Talare: Valdis Dombrovskis och Heinz K. Becker.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 25.2.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy