Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0218(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0013/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0013/2016

Keskustelut :

PV 24/02/2016 - 16
CRE 24/02/2016 - 16

Äänestykset :

PV 25/02/2016 - 7.5
CRE 25/02/2016 - 7.5
Äänestysselitykset
PV 10/03/2016 - 7.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0056
P8_TA(2016)0086

Pöytäkirja
Keskiviikko 24. helmikuuta 2016 - Bryssel

16. Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I - EU:n ja Tunisian vapaakauppasopimusta koskevien neuvottelujen aloittaminen (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttamisesta Tunisian tasavallan osalta [COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n ja Tunisian vapaakauppasopimusta koskevien neuvottelujen aloittaminen (2015/2791(RSP))

Marielle de Sarnez esitteli mietinnön.

Cecilia Malmström (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Clara Eugenia Aguilera García (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Santiago Fisas Ayxelà PPE-ryhmän puolesta, Emmanuel Maurel S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jordi Sebastià Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Daniel Caspary, Philippe Loiseau ENF-ryhmän puolesta, Salvatore Cicu, Victor Boştinaru, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Daniel Caspary, Maria Arena ja Salvatore Domenico Pogliese.

Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

Puheenvuorot: Pier Antonio Panzeri, Fernando Ruas, Gilles Pargneaux, Giovanni La Via, Paolo De Castro, Marijana Petir ja Pedro Silva Pereira.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ricardo Serrão Santos, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Marielle de Sarnez.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Bernd Lange ja Marielle de Sarnez, INTA-valiokunnan puolesta, EU:n ja Tunisian vapaakauppasopimusta koskevien neuvottelujen avaamisesta (2015/2791(RSP)) (B8-0255/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.2.2016, kohta 7.5 ja istunnon pöytäkirja 25.2.2016, kohta 7.10.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö