Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0218(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0013/2016

Ingivna texter :

A8-0013/2016

Debatter :

PV 24/02/2016 - 16
CRE 24/02/2016 - 16

Omröstningar :

PV 25/02/2016 - 7.5
CRE 25/02/2016 - 7.5
Röstförklaringar
PV 10/03/2016 - 7.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0056
P8_TA(2016)0086

Protokoll
Onsdagen den 24 februari 2016 - Bryssel

16. Införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Tunisien ***I - Inledande av förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Tunisien (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Republiken Tunisien [COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Inledande av förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Tunisien (2015/2791(RSP))

Marielle de Sarnez redogjorde för sitt betänkande.

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Clara Eugenia Aguilera García (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Santiago Fisas Ayxelà för PPE-gruppen, Emmanuel Maurel för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Jordi Sebastià för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Daniel Caspary; Philippe Loiseau för ENF-gruppen, Salvatore Cicu, Victor Boştinaru, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Daniel Caspary, Maria Arena och Salvatore Domenico Pogliese.

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

Talare: Pier Antonio Panzeri, Fernando Ruas, Gilles Pargneaux, Giovanni La Via, Paolo De Castro, Marijana Petir och Pedro Silva Pereira.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ricardo Serrão Santos, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić och Nicola Caputo.

Talare: Cecilia Malmström och Marielle de Sarnez.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Bernd Lange och Marielle de Sarnez, för utskottet INTA, om inledandet av förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Tunisien (2015/2791(RSP)) (B8-0255/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 25.2.2016 och punkt 7.10 i protokollet av den 25.2.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy