Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 24 февруари 2016 г. - Брюксел

17. Подготовка за извънредната сесия на Общото събрание на ООН по въпросите на наркотиците (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка за извънредната сесия на Общото събрание на ООН по въпросите на наркотиците (2016/2561(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (действащ председател на Съвета) и Cecilia Malmström (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Michał Boni, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Elly Schlein, от името на групата S&D, Marek Jurek, от името на групата ECR, Tomáš Zdechovský, Miltiadis Kyrkos и Stanislav Polčák.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias и Ivan Jakovčić.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Jeanine Hennis-Plasschaert.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност