Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 24 februari 2016 - Bryssel

17. Förberedelser inför FN:s generalförsamlings extra session om narkotika (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelser inför FN:s generalförsamlings extra session om narkotika (2016/2561(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (rådets tjänstgörande ordförande) och Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Michał Boni för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Elly Schlein för S&D-gruppen, Marek Jurek för ECR-gruppen, Tomáš Zdechovský, Miltiadis Kyrkos och Stanislav Polčák.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias och Ivan Jakovčić.

Talare: Cecilia Malmström och Jeanine Hennis-Plasschaert.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy