Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 24 februari 2016 - Bryssel

19. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av GUE/NGL-gruppen godkände parlamentet följande utnämningar:

ITRE-utskottet: Jaromír Kohlíček

delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ukraina: Jaromír Kohlíček.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy