Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 24 февруари 2016 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Приветствие с добре дошли
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на Парламента
 5.Състав на комисиите и делегациите
 6.Внесени документи
 7.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 8.Петиции
 9.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 10.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 11.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 12.Ред на работа
 13.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 18 и 19 февруари 2016 г. (разискване)
 14.Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2016 г. - Eвропейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в Годишния обзор на растежа за 2016 г. - Управление на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2016 г. (разискване)
 15.Европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда ***I (разискване)
 16.Въвеждане на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис ***I - Откриване на преговорите за сключване на споразумение за свободна търговия между ЕС и Тунис (разискване)
 17.Подготовка за извънредната сесия на Общото събрание на ООН по въпросите на наркотиците (разискване)
 18.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 19.Състав на комисиите и делегациите
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (169 kb) Списък на присъствалите (54 kb) 
 
Протокол (195 kb) Списък на присъствалите (35 kb) 
 
Протокол (264 kb) Списък на присъствалите (70 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност