Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 24. februar 2016 - Bruxelles
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Velkomstord
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 6.Modtagne dokumenter
 7.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 8.Andragender
 9.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 10.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 11.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 12.Arbejdsplan
 13.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde (18.-19. februar 2016) (forhandling)
 14.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig vækstundersøgelse 2016 - Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2016 - Styring af det indre marked inden for det europæiske semester 2016 (forhandling)
 15.Europæisk arbejdsformidlingsnet, arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af de europæiske arbejdsmarkeder ***I (forhandling)
 16.Indførelse af påtrængende autonome handelsforanstaltninger for Tunesien ***I - Indledning af forhandlinger om en frihandelsaftale mellem EU og Tunesien (forhandling)
 17.Forberedelse til FN's Generalsforsamlings særlige samling om narkotika (forhandling)
 18.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 19.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (145 kb) Tilstedeværelsesliste (54 kb) 
 
Protokol (162 kb) Tilstedeværelsesliste (35 kb) 
 
Protokol (245 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik