Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 24. veebruar 2016 - Brüssel
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Tervitus
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Parlamendi koosseis
 5.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 6.Esitatud dokumendid
 7.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 8.Petitsioonid
 9.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 10.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 11.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 12.Tööplaan
 13.Euroopa Ülemkogu 18.–19. veebruari kohtumise järeldused (arutelu)
 14.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta majanduskasvu analüüs - Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2016. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid - Ühtse turu juhtimine 2016. aasta Euroopa poolaasta raames (arutelu)
 15.Euroopa tööturuasutuste võrgustik, töötajate juurdepääs liikuvusteenustele ja tööturgude edasine integratsioon ***I (arutelu)
 16.Erakorraliste autonoomsete kaubandusmeetmete kehtestamine Tuneesia Vabariigile ***I - ELi ja Tuneesia vahelise vabakaubanduslepingu läbirääkimiste alustamine (arutelu)
 17.Ettevalmistused ÜRO Peaassamblee erakorraliseks istungjärguks narkootikumide teemal (arutelu)
 18.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 19.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (144 kb) Kohalolijate nimekiri (54 kb) 
 
Protokoll (161 kb) Kohalolijate nimekiri (35 kb) 
 
Protokoll (238 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika