Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 24. helmikuuta 2016 - Bryssel
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Tervetulotoivotukset
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 6.Vastaanotetut asiakirjat
 7.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 8.Vetoomukset
 9.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 10.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 11.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 12.Käsittelyjärjestys
 13.Eurooppa-neuvoston 18.–19. helmikuuta 2016 pitämän kokouksen päätelmät (keskustelu)
 14.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2016 - Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2016 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat - Sisämarkkinoiden hallinto osana eurooppalaista ohjausjaksoa 2016 (keskustelu)
 15.Työnvälityspalvelujen eurooppalainen verkosto, liikkuvuuspalvelujen tarjoaminen työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistäminen ***I (keskustelu)
 16.Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I - EU:n ja Tunisian vapaakauppasopimusta koskevien neuvottelujen aloittaminen (keskustelu)
 17.YK:n yleiskokouksen huumeita käsittelevän erityisistunnon valmistelu (keskustelu)
 18.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 19.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (148 kb) Läsnäololista (54 kb) 
 
Pöytäkirja (165 kb) Läsnäololista (35 kb) 
 
Pöytäkirja (241 kb) Läsnäololista (62 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö