Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 24 februari 2016 - Brussel
 1.Hervatting van de zitting
 2.Welkomstwoord
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Samenstelling Parlement
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Ingekomen stukken
 7.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 8.Verzoekschriften
 9.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 10.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 11.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad (18-19 februari 2016) (debat)
 14.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2016 - Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2016 - Governance van de interne markt binnen het Europees semester 2016 (debat)
 15.Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en verdere integratie van de arbeidsmarkten ***I (debat)
 16.Invoering van urgente autonome handelsmaatregelen ten gunste van Tunesië ***I - Opening van de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst EU-Tunesië (debat)
 17.Voorbereiding van de speciale zitting inzake drugs van de Algemene Vergadering van de VN (debat)
 18.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 19.Samenstelling commissies en delegaties
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (147 kb) Presentielijst (54 kb) 
 
Notulen (166 kb) Presentielijst (35 kb) 
 
Notulen (246 kb) Presentielijst (62 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid