Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 24 lutego 2016 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Oficjalne powitanie
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład Parlamentu
 5.Skład komisji i delegacji
 6.Składanie dokumentów
 7.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 8.Petycje
 9.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 10.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 11.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 12.Porządek obrad
 13.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 18–19 lutego 2016 r. (debata)
 14.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2016 - Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2016 r.; - Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2016 (debata)
 15.Europejska sieć służb zatrudnienia, dostęp pracowników do usług w zakresie mobilności oraz dalsza integracja rynków pracy ***I (debata)
 16.Wprowadzenie nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla Republiki Tunezyjskiej ***I - Otwarcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu UE-Tunezja (debata)
 17.Przygotowania do specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ dotyczącej narkotyków (debata)
 18.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 19.Skład komisji i delegacji
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (146 kb) Lista obecności (54 kb) 
 
Protokół (192 kb) Lista obecności (35 kb) 
 
Protokół (251 kb) Lista obecności (62 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności