Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 24. februára 2016 - Brusel
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Oficiálne privítanie
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Zloženie výborov a delegácií
 6.Predloženie dokumentov
 7.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 8.Petície
 9.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 10.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 11.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 12.Program práce
 13.Závery zo zasadnutia Európskej rady 18. – 19. februára 2016 (rozprava)
 14.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2016 – Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2016 – Správa jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2016 (rozprava)
 15.Európska sieť služieb zamestnanosti, prístup pracovníkov k službám v oblasti mobility a ďalšia integrácia pracovných trhov ***I (rozprava)
 16.Zavedenie núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tuniskú republiku ***I – Otvorenie rokovaní o dohode o voľnom obchode EÚ – Tunisko (rozprava)
 17.Príprava na mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia OSN o liekoch (rozprava)
 18.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 19.Zloženie výborov a delegácií
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (146 kb) Prezenčná listina (54 kb) 
 
Zápisnica (190 kb) Prezenčná listina (35 kb) 
 
Zápisnica (247 kb) Prezenčná listina (63 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia