Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Sreda, 24. februar 2016 - Bruselj
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Dobrodošlica
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 4.Sestava Parlamenta
 5.Sestava odborov in delegacij
 6.Predložitev dokumentov
 7.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 8.Peticije
 9.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 10.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 11.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 12.Razpored dela
 13.Sklepi z zasedanja Evropskega sveta (18.-19. februar) (razprava)
 14.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2016 - Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2016 - Upravljanje enotnega trga v okviru evropskega semestra 2016 (razprava)
 15.Evropska mreža služb za zaposlovanje, dostop delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljnje povezovanje trgov dela ***I (razprava)
 16.Uvedba nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Tunizijo ***I - Začetek pogajanj za prostotrgovinski sporazum med EU in Tunizijo (razprava)
 17.Priprave na posebno zasedanje generalne skupščine Združenih narodov o drogah (razprava)
 18.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 19.Sestava odborov in delegacij
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik (144 kb) Seznam navzočih (54 kb) 
 
Zapisnik (184 kb) Seznam navzočih (35 kb) 
 
Zapisnik (238 kb) Seznam navzočih (63 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov