Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 24 februari 2016 - Bryssel
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Välkomsthälsning
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning
 6.Inkomna dokument
 7.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 8.Framställningar
 9.Avtalstexter översända av rådet
 10.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 11.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 12.Arbetsplan
 13.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 18–19 februari 2016 (debatt)
 14.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2016 - Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2016 - Styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2016 (debatt)
 15.Europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, arbetstagarnas tillgång till rörlighetstjänster och ytterligare integration av arbetsmarknaderna ***I (debatt)
 16.Införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Tunisien ***I - Inledande av förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Tunisien (debatt)
 17.Förberedelser inför FN:s generalförsamlings extra session om narkotika (debatt)
 18.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 19.Utskottens och delegationernas sammansättning
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (148 kb) Närvarolista (54 kb) 
 
Protokoll (163 kb) Närvarolista (35 kb) 
 
Protokoll (242 kb) Närvarolista (62 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy