Index 
Jegyzőkönyv
PDF 249kWORD 189k
2016. február 24., Szerda - Brüsszel
1.Az ülésszak folytatása
 2.Köszöntés
 3.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 4.A Parlament tagjai
 5.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 6.Dokumentumok benyújtása
 7.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 8.Petíciók
 9.Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása
 10.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 11.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 12.Ügyrend
 13.Az Európai Tanács február 18–19-i ülésének következtetései (vita)
 14.A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. évi éves növekedési jelentés – A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai – Az egységes piac irányítása a 2016. évi európai szemeszterben (vita)
 15.A foglalkoztatási szolgálatok európai hálózata, a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáférése és a munkaerőpiacok további integrációja ***I (vita)
 16.A Tunéziára vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése ***I – Az EU és Tunézia közötti szabadkereskedelmi megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdése (vita)
 17.Felkészülés az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének kábítószerekkel foglalkozó rendkívüli ülésére (vita)
 18.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 19.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 20.A következő ülésnap napirendje
 21.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 15.10-kor nyitják meg.


2. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a libanoni parlament küldöttségét, melyet a libanoni parlamenti elnök, Nabí Barrí vezet, és amelynek tagjai a hivatalos karzaton foglaltak helyet.


3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

Felszólalások

—   Luke Ming Flanagan személyes okból 2016. február 3-i felszólalásával kapcsolatban (az elnök azt válaszolja, hogy a kérdést meg fogják vizsgálni);

—   Ioan Mircea Paşcu a szólásszabadság helyzetéről Romániában;

—   Martina Anderson, aki kéri a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy lépjen közbe egy vád és per nélkül bebörtönzött palesztin újságíró érdekében, aki 92 napja éhségsztrájkot folytat.


4. A Parlament tagjai

Az illetékes cseh hatóságok bejelentették Jaromír Kohlíček kinevezését Miloslav Ransdorf helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2016. február 4.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Jaromír Kohlíček elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


5. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament az S&D és az ALDE képviselőcsoportok kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

ITRE bizottság: Carolina Punset

REGI bizottság: Anna Hedh helyett Jens Nilsson

Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Carolina Punset


6. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Bizottság, az Európai Számvevőszék, és az európai adatvédelmi biztos

- Javaslat a létszámterv módosítására – Európai adatvédelmi biztos – IX. szakasz – 2016-os pénzügyi év (N8-0014/2016 - C8-0029/2016 - 2016/2021(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 2/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0015/2016 - C8-0041/2016 - 2016/2023(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 3/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0016/2016 - C8-0096/2016 - 2016/2026(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a létszámterv módosítására – Európai Számvevőszék – 2016-os pénzügyi év (N8-0017/2016 - C8-0097/2016 - 2016/2027(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

2) a parlamenti bizottságok

- ***I Jelentés a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

- ***I Jelentés a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 - 2014/0091(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Brian Hayes (A8-0011/2016)

- Jelentés az Európai Központi Bank 2014. évi éves jelentéséről (2015/2115(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Notis Marias (A8-0012/2016)

- ***I Jelentés a Tunéziai Köztársaságra vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló rendeletről (COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

- Jelentés az egységes piacnak a 2016-os európai szemeszter keretében történő irányításáról (2015/2256(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

- *** Ajánlás az Osztrák Köztársaságnak és Máltának az Európai Unió érdekében a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok külföldi kézbesítéséről szóló, 1965. november 15-i Hágai Egyezmény aláírására és ratifikálására, illetve az ahhoz történő csatlakozásra irányuló felhatalmazásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)) - JURI bizottság - Előadó: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

- * Jelentés Horvátországnak az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló 1995. július 26-i egyezményhez, az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezményhez csatolt, 1996. szeptember 27-i jegyzőkönyvhöz, az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezménynek az Európai Közösségek Bírósága általi, előzetes döntéshozatal révén történő értelmezéséről szóló 1996. november 29-i jegyzőkönyvhöz és az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezményhez csatolt 1997. június 19-i második jegyzőkönyvhöz történő csatlakozásáról (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

- Jelentés az európai ombudsman 2014. évi tevékenységéről szóló éves jelentésről (2015/2231(INI)) - PETI bizottság - Előadó: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

- Jelentés az európai uniós ismeretek iskolai elsajátításáról (2015/2138(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

- ***I Jelentés az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Laura Ferrara (A8-0022/2016)

- ***I Jelentés a kikötői szolgáltatások piacára való bejutását és a kikötők pénzügyi átláthatóságát biztosító keretrendszer létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

- * Jelentés az Európai Közösség és a San Marino Köztársaság közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás módosító jegyzőkönyvének az Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2015)0518 - C8-0370/2015 - 2015/0244(NLE)) - ECON bizottság - Előadó: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium „EGF/2015/007 - BE/Hainaut-Namur Glass” referenciaszámú kérelme) (COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

- Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2016. évi éves növekedési jelentés (2015/2285(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

- Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2016. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai (2015/2330(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)


7. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

—   (O-000010/2016) felteszi: Bart Staes és José Bové, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A dohányárukra vonatkozó megállapodás (a PMI-vel kötött megállapodás) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

—   (O-000014/2016) felteszi: Ingeborg Gräßle és Petri Sarvamaa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A dohányárukra vonatkozó megállapodás (a PMI-vel kötött megállapodás) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

—   (O-000015/2016) felteszi: Marco Valli és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A dohányárukra vonatkozó megállapodás (a PMI-vel kötött megállapodás) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

—   (O-000016/2016) felteszi: Inés Ayala Sender, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A dohányárukra vonatkozó megállapodás (a PMI-vel kötött megállapodás) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

—   (O-000017/2016) felteszi: Michael Theurer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A dohányárukra vonatkozó megállapodás (a PMI-vel kötött megállapodás) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

—   (O-000018/2016) felteszi: Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A dohányárukra vonatkozó megállapodás (a PMI-vel kötött megállapodás) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016).

—   (O-000019/2016) felteszi: Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey és Luke Ming Flanagan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A dohányárukra vonatkozó megállapodás (a PMI-vel kötött megállapodás) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016) .


8. Petíciók

A következő, az alábbi időpontban nyilvántartásba vett petíciókat az eljárási szabályzat 215. cikke (6) bekezdésének megfelelően továbbították az illetékes bizottságnak:

2016. február 23

(*) bizalmas név

(*) (n° 1380/2015); (*) (n° 1381/2015); (*) (n° 1382/2015); (*) (n° 1383/2015); (*) (n° 1384/2015); (*) (n° 1385/2015); (*) (n° 1386/2015); (*) (n° 1387/2015); (*) (n° 1388/2015); (*) (n° 1389/2015); (*) (n° 1390/2015); (*) (n° 1391/2015); (*) (n° 1392/2015); (*) (n° 1393/2015); (*) (n° 1394/2015); (*) (n° 1395/2015); (*) (n° 1396/2015); (*) (n° 1397/2015); (*) (n° 1398/2015); (*) (n° 1399/2015); (*) (n° 1400/2015); (*) (n° 1401/2015); (*) (n° 1402/2015); James Thomsen (n° 1403/2015); (*) (n° 1404/2015); (*) (n° 1405/2015); (*) (n° 1406/2015); (*) (n° 1407/2015); (*) (n° 1408/2015); (*) (n° 1409/2015); Ismael Antonio López Pérez (n° 0001/2016); (*) (n° 0002/2016); (*) (n° 0003/2016); (*) (n° 0004/2016); (*) (n° 0005/2016); (*) (n° 0006/2016); (*) (n° 0007/2016); (*) (n° 0008/2016); Joseph-Christos Kondylakis (n° 0009/2016); (*) (n° 0010/2016); Roberto De Biase (n° 0011/2016); (*) (n° 0012/2016); (*) (n° 0013/2016); (*) (n° 0014/2016); (*) (n° 0015/2016); (*) (n° 0016/2016); Dimitrios Paicopolos (n° 0017/2016); (*) (n° 0018/2016); Amel Ketfi (n° 0019/2016); Yvan De Jonge (n° 0020/2016); Ian Hodson (n° 0021/2016); (*) (n° 0022/2016); Gloria Maria Magnolo (n° 0023/2016); Alessandro Viti (n° 0024/2016); (*) (n° 0025/2016); (*) (n° 0026/2016); Jeremy Mesdouze (n° 0027/2016); (*) (n° 0028/2016); (*) (n° 0029/2016); (*) (n° 0030/2016); (*) (n° 0031/2016); Geert Poelman (n° 0032/2016); (*) (n° 0033/2016); (*) (n° 0034/2016); (*) (n° 0035/2016); José Manuel Martín Álvarez (n° 0036/2016); Piotr Pałka (n° 0037/2016); Ludvík Klavs (n° 0038/2016); (*) (n° 0039/2016); (*) (n° 0040/2016); Flavio Miccono (n° 0041/2016); (*) (n° 0042/2016); Laura Folch (n° 0043/2016); Manuela Cardillo (n° 0044/2016); Maximilian Fuchs (n° 0045/2016); (*) (n° 0046/2016); (*) (n° 0047/2016); (*) (n° 0048/2016); (*) (n° 0049/2016); (*) (n° 0050/2016); (*) (n° 0051/2016); (*) (n° 0052/2016); (*) (n° 0053/2016); Jens Genzer (n° 0054/2016); (*) (n° 0055/2016); José Manuel Martín Álvarez (n° 0056/2016); (*) (n° 0057/2016); Giorgio Mulazzani (n° 0058/2016); (*) (n° 0059/2016); (*) (n° 0060/2016); Michael Minas (n° 0061/2016); (*) (n° 0062/2016); (*) (n° 0063/2016); (*) (n° 0064/2016); Peder Roulund (n° 0065/2016); Gerhard Huber (n° 0066/2016); (*) (n° 0067/2016); (*) (n° 0068/2016); Łukasz Murawa (n° 0069/2016); (*) (n° 0070/2016); (*) (n° 0071/2016); Christian May (n° 0072/2016); Emil Baygan (n° 0073/2016); Jens Genzer (n° 0074/2016); (*) (n° 0075/2016); Maria Papadopoulou (n° 0076/2016); (*) (n° 0077/2016); (*) (n° 0078/2016); (*) (n° 0079/2016); (*) (n° 0080/2016); Flavio Miccono (n° 0081/2016); (*) (n° 0082/2016); David Bracken (n° 0083/2016); Marco Gambuti (n° 0084/2016); Francesca Rossi (n° 0085/2016); Giuseppe Montebelli (n° 0086/2016); Adamo Baldaccioni (n° 0087/2016); Anna Quintino (n° 0088/2016); Maurizio Prioli (n° 0089/2016); Gianfranco Acquarelli (n° 0090/2016); Franco Fantini (n° 0091/2016); Matteo Micheli (n° 0092/2016); (*) (n° 0093/2016); (*) (n° 0094/2016); (*) (n° 0095/2016); Mihai Ionuț Petre (n° 0096/2016); (*) (n° 0097/2016); (*) (n° 0098/2016); Graziano Matricardi (n° 0099/2016); (*) (n° 0100/2016); Ivano Giovannini (n° 0101/2016); (*) (n° 0102/2016); (*) (n° 0103/2016); (*) (n° 0104/2016); (*) (n° 0105/2016); (*) (n° 0106/2016); Tiziano Colori (n° 0107/2016); Antonio Bianchi (n° 0108/2016); (*) (n° 0109/2016); (*) (n° 0110/2016); Fancsali Ernő (n° 0111/2016); (*) (n° 0112/2016); (*) (n° 0113/2016); (*) (n° 0114/2016); Iain Baxter (n° 0115/2016); Maurizio Pasquinoni (n° 0116/2016); Mohammed Sarul Islam (n° 0117/2016); (*) (n° 0118/2016); (*) (n° 0119/2016); (*) (n° 0120/2016); (*) (n° 0121/2016); Joseph-Christos Kondylakis (n° 0122/2016); Joseph-Christos Kondylakis (n° 0123/2016); (*) (n° 0124/2016); (*) (n° 0125/2016); (*) (n° 0126/2016); (*) (n° 0127/2016); (*) (n° 0128/2016); (*) (n° 0129/2016); (*) (n° 0130/2016).

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 215. cikkének (13) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően 2016. február 23-án/én továbbított az illetékes bizottságnak egy petíciót, amelyet olyan természetes személy nyújtott be az Európai Parlamentnek, aki nem az Európai Unió polgára, és a tagállamok területén lakóhellyel sem rendelkezik.


9. Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása

A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát továbbította:

—   Módosító jegyzőkönyv az Európai Közösség és a San Marino Köztársaság között a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodáshoz;

—   Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és Grönland helyi kormánya közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról;

—   Jegyzőkönyv az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás négyéves időszakra történő megállapításáról;

—   Módosító jegyzőkönyv a következőhöz: az Európai Közösség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás;

—   Megállapodás az Európai Unió és a Kolumbiai Köztársaság között a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről;

—   Megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság között;

—   Megállapodás az Európai Unió és a Palaui Köztársaság között a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről;

—   Megállapodás az Európai Unió és a Tongai Királyság között a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről;

—   Stabilizációs és társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó* között.

______________

*   Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244/1999 ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.


10. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról szóló 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 44. cikke (3) bekezdése szerinti leírási vagy átalakítási hatáskör alkalmazása alóli kizárást szükségessé tevő körülmények részletes meghatározásáról (C(2016)00379 - 2016/2570(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. február 4.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a rendkívüli utólagos hozzájárulás teljes összege vagy annak egy része befizetésének elhalasztásához szükséges körülmények és feltételek, a kritikus funkciót megalapozó tevékenységek, szolgáltatások és működési folyamatok meghatározásának, valamint a fő üzletágakat megalapozó üzletágak és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások meghatározásának kritériumai tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)00424 - 2016/2565(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. február 2.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a mezőgazdasági rendelkezések alkalmazásával kapcsolatos, a váminformációs rendszerbe információk felvételét szükségessé tevő tevékenységek meghatározásáról (C(2016)00508 - 2016/2567(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. február 3.

Utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a rendelet III. mellékletének kiigazítása céljából történő módosításáról (C(2016)00536 - 2016/2571(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. február 4.

Utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az orvostechnikai eszközökből származó és orvostechnikai eszközök vagy elektronmikroszkópokok javítására vagy felújítására felhasználandó cserealkatrészekben található ólom, kadmium, hat vegyértékű króm és polibrómozott difenil-éterek (BPDE) mentesítése tekintetében a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2016)00748 - 2016/2577(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. február 12.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az opciókkal kapcsolatos, piaci kockázati sztenderd módszer szerinti nem delta kockázatok kezelését meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 528/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet helyesbítéséről, valamint a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szakmai tevékenységükkel valamely intézmény kockázati profiljára jelentős hatást gyakorló munkavállalók kategorizálásának minőségi és megfelelő mennyiségi kritériumaira irányuló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 604/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet helyesbítéséről (C(2016)00901 - 2016/2590(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. február 18.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON


11. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének módosításáról (D041818/04 - 2016/2592(RPS) - határidő: 2016. május 20.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének az azbesztszálak (krizotil) tekintetében történő módosításáról (D041942/03 - 2016/2580(RPS) - határidő: 2016. május 17.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: ITRE, IMCO

- A Bizottság irányelve a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről szóló 2009/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról (D042131/03 - 2016/2572(RPS) - határidő: 2016. május 5.)
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (D042772/03 - 2016/2576(RPS) - határidő: 2016 május 13.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: IMCO

- A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a szervetlen ammóniumsók tekintetében történő módosításáról (D042858/03 - 2016/2582(RPS) - határidő: 2016. május 17.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: ITRE, IMCO

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének módosításáról (D043560/01 - 2016/2578(RPS) - határidő: 2016. május 17.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az élelmiszer-adalékanyagok étkezési kazeinekben való használata tekintetében történő módosításáról (D043699/03 - 2016/2593(RPS) - határidő: 2016. április 20.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a propionsav – propionátok (E 280–283) tortillában való felhasználása tekintetében történő módosításáról (D043700/03 - 2016/2588(RPS) - határidő: 2016. április 19.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének módosításáról (D043810/02 - 2016/2589(RPS) - határidő: 2016. május 19.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének bizonyos aromaanyagok tekintetében történő módosításáról (D043847/02 - 2016/2591(RPS) - határidő: 2016. április 20.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI


12. Ügyrend

Kiosztották a 2016. februári II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 577.136/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 152. cikke):

Szerda

Az elnök a képviselőcsoportokkal egyetértésben azt javasolja, hogy a Bizottság nyilatkozatáról szóló vitát, melynek témája A Bizottság döntése az európai szemeszterrel kapcsolatos, az országjelentéseket is magába foglaló csomagról ( PDOJ 16. pont) halasszák el, mert a Bizottság még nem fogadta el az európai szemeszterről szóló határozatát.

A Parlament jóváhagyja a javaslatot.

Csütörtök

Nincs javasolt változtatás.

Az ügyrendet megállapítják.


13. Az Európai Tanács február 18–19-i ülésének következtetései (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács február 18–19-i ülésének következtetései (2015/3023(RSP))

Donald Tusk (az Európai Tanács elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: James Carver, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gerard Batten, Ashley Fox, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Richard Corbett, Sylvie Goulard, a kékkártyák elosztásával kapcsolatban, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dominique Martin, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jonathan Arnott, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Casa, Marine Le Pen, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Diane Dodds, független.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Mairead McGuinness, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Diane Dodds, aki válaszol arra, Herbert Reul, Glenis Willmott, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: William (The Earl of) Dartmouth, Sophia in 't Veld, Martina Anderson, Jill Evans, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Françoise Grossetête, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gilles Lebreton, Enrique Guerrero Salom, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Janice Atkinson, Pavel Telička, Luke Ming Flanagan, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Charles Tannock, Molly Scott Cato, Harald Vilimsky, Janusz Korwin-Mikke, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gianluca Buonanno, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Catherine Bearder, Judith Sargentini, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Max Andersson, Maria João Rodrigues, Janice Atkinson, Michaela Šojdrová, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Zigmantas Balčytis és Jean Arthuis, Niedermüller Péter, Dubravka Šuica, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, és Sylvie Guillaume.

Felszólal: Donald Tusk.

Felszólal: Manolis Kefalogiannis.

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

Felszólal: Cécile Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, Elena Valenciano és Paulo Rangel.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Balczó Zoltán, Sógor Csaba, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Konstantinos Papadakis, Maria Spyraki és Paul Brannen.

Felszólal: Morvai Krisztina a „catch the eye” eljárás lebonyolításával kapcsolatban (az elnök pontosításokat tesz).

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

A vitát berekesztik.


14. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. évi éves növekedési jelentés – A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai – Az egységes piac irányítása a 2016. évi európai szemeszterben (vita)

Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2016. évi éves növekedési jelentés [2015/2285(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2016. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai [2015/2330(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Jelentés az egységes piacnak a 2016-os európai szemeszter keretében történő irányításáról [2015/2256(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

Felszólal: Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues és Catherine Stihler, akik ismertetik a jelentéseket, és Jean Arthuis (a BUDG bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Jeanine Hennis-Plasschaert (a Tanács soros elnöke) és Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Andrey Kovatchev (az ENVI bizottság véleményének előadója), Iskra Mihaylova (a REGI bizottság véleményének előadója), Markus Ferber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elisa Ferreira, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ulrike Trebesius, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ramon Tremosa i Balcells, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Bernard Monot, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Adam Szejnfeld, Sergio Gutiérrez Prieto, Stanisław Ożóg és Ulla Tørnæs.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Miguel Viegas, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andreas Schwab, Mylène Troszczynski, David Casa, Evelyne Gebhardt, Bernd Lucke, Antanas Guoga, João Pimenta Lopes, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Nuno Melo, Pascal Durand, Andreas Schwab, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Marisa Matias, Pablo Zalba Bidegain, Vilija Blinkevičiūtė, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nuno Melo, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Sofia Ribeiro és Maria João Rodrigues, Alfred Sant, Morten Messerschmidt, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Lara Comi, Nicola Danti, Zdzisław Krasnodębski, Sven Schulze, Maria Grapini, Kazimierz Michał Ujazdowski, Verónica Lope Fontagné, Ruža Tomašić és Dariusz Rosati.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivana Maletić, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Bronis Ropė, Eleftherios Synadinos, Danuta Jazłowiecka és Tania González Peñas.

Felszólal: Valdis Dombrovskis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Maria João Rodrigues, Sofia Ribeiro és Catherine Stihler.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.2.25-i jegyzőkönyv, 7.7. pont , 2016.2.25-i jegyzőkönyv, 7.8. pont és 2016.2.25-i jegyzőkönyv, 7.9. pont .


15. A foglalkoztatási szolgálatok európai hálózata, a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáférése és a munkaerőpiacok további integrációja ***I (vita)

Jelentés a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatáról, a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáféréséről és a munkaerőpiacok további integrációjáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

Heinz K. Becker előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Viorica Dăncilă (a REGI bizottság véleményének előadója), David Casa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Siôn Simon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Martina Dlabajová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Meszerics Tamás, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Mike Hookem, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Siôn Simon.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Joëlle Mélin, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Balczó Zoltán, független, Anne Sander, Jutta Steinruck, Laura Agea, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė és Romana Tomc.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Ivan Jakovčić és Stanislav Polčák.

Felszólal: Valdis Dombrovskis és Heinz K. Becker.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.2.25-i jegyzőkönyv, 7.4. pont .


16. A Tunéziára vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése ***I – Az EU és Tunézia közötti szabadkereskedelmi megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdése (vita)

Jelentés a Tunéziai Köztársaságra vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az EU és Tunézia közötti szabadkereskedelmi megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdése (2015/2791(RSP))

Marielle de Sarnez előterjeszti a jelentést.

Cecilia Malmström (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Clara Eugenia Aguilera García (az AGRI bizottság véleményének előadója), Santiago Fisas Ayxelà, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Emmanuel Maurel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jordi Sebastià, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Daniel Caspary, Philippe Loiseau, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Salvatore Cicu, Victor Boştinaru, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Daniel Caspary, Maria Arena és Salvatore Domenico Pogliese.

ELNÖKÖL:
Adina-Ioana VĂLEAN alelnök

Felszólal: Pier Antonio Panzeri, Fernando Ruas, Gilles Pargneaux, Giovanni La Via, Paolo De Castro, Marijana Petir és Pedro Silva Pereira.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ricardo Serrão Santos, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić és Nicola Caputo.

Felszólal: Cecilia Malmström és Marielle de Sarnez.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Bernd Lange és Marielle de Sarnez, az INTA bizottság nevében, az EU és Tunézia közötti szabadkereskedelmi megállapodásról folytatandó tárgyalások megnyitásáról (2015/2791(RSP)) (B8-0255/2016).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.2.25-i jegyzőkönyv, 7.5. pont és 2016.2.25-i jegyzőkönyv, 7.10. pont .


17. Felkészülés az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének kábítószerekkel foglalkozó rendkívüli ülésére (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Felkészülés az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének kábítószerekkel foglalkozó rendkívüli ülésére (2016/2561(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (a Tanács soros elnöke) és Cecilia Malmström (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Michał Boni, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Elly Schlein, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marek Jurek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Tomáš Zdechovský, Miltiadis Kyrkos és Stanislav Polčák.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Notis Marias és Ivan Jakovčić.

Felszólal: Cecilia Malmström és Jeanine Hennis-Plasschaert.

A vitát berekesztik.


18. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Kostas Chrysogonos, Karima Delli, Gerard Batten, Tőkés László, Virginie Rozière, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic, Josu Juaristi Abaunz, Iuliu Winkler, Viorica Dăncilă, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Claudia Tapardel, Daniel Buda, Ivan Štefanec, Claude Rolin és Liadh Ní Riada.


19. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament a GUE/NGL képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

ITRE bizottság: Jaromír Kohlíček

Az EU–Ukrajna Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség: Jaromír Kohlíček.


20. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 577.136/OJJE).


21. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.50-kor berekesztik.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Muselier, Obermayr, Olbrycht, Paksas, Vallina

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat