Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 25. februára 2016 - Brusel

3. Začatie rokovaní o dohodách o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000154/2015), ktorú položili Bernd Lange a Daniel Caspary, v mene výboru INTA, pre Komisiu: Začatie rokovaní o dohodách o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Rozprava sa konala 21. januára 2016 (bod 5 zápisnice zo dňa 21.1.2016).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Bernd Lange a Daniel Caspary, v mene výboru INTA, o začatí rokovaní o dohodách o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom (2015/2932(RSP)) (B8-0250/2016).

Hlasovanie: bod 7.13 zápisnice zo dňa 25.2.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia