Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 25. februar 2016 - Bruxelles

4. Indførelse af kompatible systemer til registrering af selskabsdyr i alle medlemsstater (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse fra Kommissionen: Indførelse af kompatible systemer til registrering af selskabsdyr i alle medlemsstater (2016/2540(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 4. februar 2016 (punkt 14 i protokollen af 4.2.2016).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen om harmonisering af identifikations- og registreringskrav til selskabsdyr med henblik på beskyttelse af folkesundheden og dyrs sundhed (2016/2540(RSP)) (B8-0251/2016);

—   Paul Brannen for S&D-Gruppen om indførelse af kompatible systemer til registrering af selskabsdyr i alle medlemsstater (2016/2540(RSP)) (B8-0252/2016);

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Kateřina Konečná og Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen om indførelse af kompatible systemer til registrering af selskabsdyr i alle medlemsstater (2016/2540(RSP)) (B8-0253/2016);

—   Renate Sommer for PPE-Gruppen, og Julie Girling for ECR-Gruppen om indførelse af kompatible systemer til registrering af selskabsdyr i alle medlemsstater (2016/2540(RSP)) (B8-0254/2016);

—   Marco Zullo, Giulia Moi, Isabella Adinolfi og Eleonora Evi for EFDD-Gruppen om indførelse af kompatible systemer til registrering af selskabsdyr i alle medlemsstater (2016/2540(RSP)) (B8-0256/2016).

Afstemning: punkt 7.14 i protokollen af 25.2.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik