Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 25. veebruar 2016 - Brüssel

4. Lemmikloomade registreerimise ühilduvate süsteemide kasutuselevõtt kõigis liikmesriikides (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni avaldus: Lemmikloomade registreerimise ühilduvate süsteemide kasutuselevõtt kõigis liikmesriikides (2016/2540(RSP))

Arutelu toimus 4. veebruaril 2016 (4.2.2016 protokolli punkt 14).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Jasenko Selimovic fraktsiooni ALDE nimel lemmikloomade identifitseerimise ja registreerimise nõuete ühtlustamise kohta rahva- ja loomatervise kaitse eesmärgil (2016/2540(RSP)) (B8-0251/2016);

—   Paul Brannen fraktsiooni S&D nimel lemmikloomade registreerimise ühilduvate süsteemide kasutuselevõtu kohta kõigis liikmesriikides (2016/2540(RSP)) (B8-0252/2016);

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Kateřina Konečná ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel lemmikloomade registreerimise ühilduvate süsteemide kasutuselevõtu kohta kõigis liikmesriikides (2016/2540(RSP)) (B8-0253/2016);

—   Renate Sommer fraktsiooni PPE nimel, ja Julie Girling fraktsiooni ECR nimel lemmikloomade registreerimise ühilduvate süsteemide kasutuselevõtu kohta kõigis liikmesriikides (2016/2540(RSP)) (B8-0254/2016);

—   Marco Zullo, Giulia Moi, Isabella Adinolfi ja Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel lemmikloomade registreerimise ühilduvate süsteemide kasutuselevõtu kohta kõigis liikmesriikides (2016/2540(RSP)) (B8-0256/2016).

Hääletus: 25.2.2016 protokollipunkt 7.14.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika