Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 25 februari 2016 - Brussel

4. Invoering van compatibele systemen voor de registratie van gezelschapsdieren in de lidstaten (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: Invoering van compatibele systemen voor de registratie van gezelschapsdieren in de lidstaten (2016/2540(RSP))

Het debat heeft op 4 februari 2016 plaatsgevonden (punt 14 van de notulen van 4.2.2016).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie, over de harmonisatie van identificatie- en registratievereisten voor gezelschapsdieren ter bescherming van de volksgezondheid en de diergezondheid (2016/2540(RSP)) (B8-0251/2016);

—   Paul Brannen, namens de S&D-Fractie, over de invoering van compatibele systemen voor de registratie van gezelschapsdieren in de lidstaten (2016/2540(RSP)) (B8-0252/2016);

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Kateřina Konečná en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, over de invoering van compatibele systemen voor de registratie van gezelschapsdieren in de lidstaten (2016/2540(RSP)) (B8-0253/2016);

—   Renate Sommer, namens de PPE-Fractie, en Julie Girling, namens de ECR-Fractie, over de invoering van compatibele systemen voor de registratie van gezelschapsdieren in de lidstaten (2016/2540(RSP)) (B8-0254/2016);

—   Marco Zullo, Giulia Moi, Isabella Adinolfi en Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, over de invoering van compatibele systemen voor de registratie van gezelschapsdieren in de lidstaten (2016/2540(RSP)) (B8-0256/2016).

Stemming: punt 7.14 van de notulen van 25.2.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid