Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 25 februarie 2016 - Bruxelles

4. Introducerea unor sisteme compatibile de înregistrare a animalelor de companie la nivelul tuturor statelor membre (propuneri de rezoluție depuse)

Declarație a Comisiei: Introducerea unor sisteme compatibile de înregistrare a animalelor de companie la nivelul tuturor statelor membre (2016/2540(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 4 februarie 2016 (punctul 14 al PV din 4.2.2016).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Jasenko Selimovic, în numele Grupului ALDE, referitoare la armonizarea cerințelor de identificare și înregistrare a animalelor de companie în scopul protecției sănătății publice și a sănătății animalelor (2016/2540(RSP)) (B8-0251/2016);

—   Paul Brannen, în numele Grupului S&D, referitoare la introducerea unor sisteme compatibile de înregistrare a animalelor de companie la nivelul tuturor statelor membre (2016/2540(RSP)) (B8-0252/2016);

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Kateřina Konečná și Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la introducerea unor sisteme compatibile de înregistrare a animalelor de companie la nivelul tuturor statelor membre (2016/2540(RSP)) (B8-0253/2016);

—   Renate Sommer, în numele Grupului PPE, și Julie Girling, în numele Grupului ECR, referitoare la introducerea unor sisteme compatibile de înregistrare a animalelor de companie la nivelul tuturor statelor membre (2016/2540(RSP)) (B8-0254/2016);

—   Marco Zullo, Giulia Moi, Isabella Adinolfi și Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, referitoare la introducerea unor sisteme compatibile de înregistrare a animalelor de companie la nivelul tuturor statelor membre (2016/2540(RSP)) (B8-0256/2016).

Vot: punctul 7.14 al PV din 25.2.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate