Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 25. februára 2016 - Brusel

4. Zavedenie zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie Komisie: Zavedenie zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch (2016/2540(RSP))

Rozprava sa konala 4. februára 2016 (bod 14 zápisnice zo dňa 4.2.2016).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, o harmonizácii požiadaviek týkajúcich sa identifikácie a registrácie spoločenských zvierat na účely ochrany verejného zdravia a zdravia zvierat (2016/2540(RSP)) (B8-0251/2016);

—   Paul Brannen v mene skupiny S&D, o zavedení zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch (2016/2540(RSP)) (B8-0252/2016);

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Kateřina Konečná a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, o zavedení zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch (2016/2540(RSP)) (B8-0253/2016);

—   Renate Sommer v mene skupiny PPE a Julie Girling v mene skupiny ECR, o zavedení zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch (2016/2540(RSP)) (B8-0254/2016);

—   Marco Zullo, Giulia Moi, Isabella Adinolfi a Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, o zavedení zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch (2016/2540(RSP)) (B8-0256/2016).

Hlasovanie: bod 7.14 zápisnice zo dňa 25.2.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia