Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2231(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0020/2016

Ingediende teksten :

A8-0020/2016

Debatten :

PV 25/02/2016 - 5
CRE 25/02/2016 - 5

Stemmingen :

PV 25/02/2016 - 7.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0062

Notulen
Donderdag 25 februari 2016 - Brussel

5. Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2014 (debat)
CRE

Verslag over het jaarverslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2014 [2015/2231(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

Soledad Cabezón Ruiz leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Emily O'Reilly (Ombudsman) en Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jarosław Wałęsa, namens de PPE-Fractie, Marlene Mizzi, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Marina Albiol Guzmán, namens de GUE/NGL-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid, Peter Jahr, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Jonathan Arnott, Rosa Estaràs Ferragut, Jude Kirton-Darling, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jonathan Arnott, Ruža Tomašić, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Anneli Jäätteenmäki, Liadh Ní Riada, Kristina Winberg, Milan Zver, Bogusław Liberadzki, Barbara Spinelli, Pál Csáky, Inés Ayala Sender en Xabier Benito Ziluaga.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos en António Marinho e Pinto.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans, Emily O'Reilly en Soledad Cabezón Ruiz.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.11 van de notulen van 25.2.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid