Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2231(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0020/2016

Predkladané texty :

A8-0020/2016

Rozpravy :

PV 25/02/2016 - 5
CRE 25/02/2016 - 5

Hlasovanie :

PV 25/02/2016 - 7.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0062

Zápisnica
Štvrtok, 25. februára 2016 - Brusel

5. Činnosti európskeho ombudsmana za rok 2014 (rozprava)
CRE

Správa o výročnej správe o činnostiach európskeho ombudsmana za rok 2014 [2015/2231(INI)] - Výbor pre petície. Spravodajkyňa: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

Soledad Cabezón Ruiz uviedla správu.

V rozprave vystúpili Emily O'Reilly (ombudsmanka) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jarosław Wałęsa v mene skupiny PPE, Marlene Mizzi v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL, Margrete Auken v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa, Peter Jahr, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Jonathan Arnott, Rosa Estaràs Ferragut, Jude Kirton-Darling, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jonathan Arnott, Ruža Tomašić, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Anneli Jäätteenmäki, Liadh Ní Riada, Kristina Winberg, Milan Zver, Bogusław Liberadzki, Barbara Spinelli, Pál Csáky, Inés Ayala Sender a Xabier Benito Ziluaga.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos a António Marinho e Pinto.

V rozprave vystúpili: Frans Timmermans, Emily O'Reilly a Soledad Cabezón Ruiz.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.11 zápisnice zo dňa 25.2.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia