Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2231(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0020/2016

Ingivna texter :

A8-0020/2016

Debatter :

PV 25/02/2016 - 5
CRE 25/02/2016 - 5

Omröstningar :

PV 25/02/2016 - 7.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0062

Protokoll
Torsdagen den 25 februari 2016 - Bryssel

5. Europeiska ombudsmannens verksamhet 2014 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2014 [2015/2231(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

Soledad Cabezón Ruiz redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Emily O'Reilly (Europeiska ombudsmannen) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talare: Jarosław Wałęsa för PPE-gruppen, Marlene Mizzi för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, Peter Jahr, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Sylvie Guillaume, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Jonathan Arnott, Rosa Estaràs Ferragut, Jude Kirton-Darling, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott; Ruža Tomašić, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Anneli Jäätteenmäki, Liadh Ní Riada, Kristina Winberg, Milan Zver, Bogusław Liberadzki, Barbara Spinelli, Pál Csáky, Inés Ayala Sender och Xabier Benito Ziluaga.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos och António Marinho e Pinto.

Talare: Frans Timmermans, Emily O'Reilly och Soledad Cabezón Ruiz.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.11 i protokollet av den 25.2.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy