Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2555(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

O-000010/2016 (B8-0109/2016)

Forhandlinger :

PV 25/02/2016 - 6
CRE 25/02/2016 - 6

Afstemninger :

PV 09/03/2016 - 11.8

Vedtagne tekster :


Protokol
Torsdag den 25. februar 2016 - Bruxelles

6. Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000010/2016) af Bart Staes og José Bové for Verts/ALE-Gruppen til Kommissionen: Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000014/2016) af Ingeborg Gräßle og Petri Sarvamaa for PPE-Gruppen til Kommissionen: Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Forespørgsel til mundtlig besvarelse(O-000015/2016) af Marco Valli og Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen til Kommissionen: Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Forespørgsel til mundtlig besvarelse(O-000016/2016) af Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen til Kommissionen: Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000017/2016) af Michael Theurer for ALDE-Gruppen til Kommissionen: Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000018/2016) af Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen til Kommissionen: Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016).

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000019/2016) af Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey og Luke Ming Flanagan for GUE/NGL-Gruppen til Kommissionen: Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Bart Staes, Ingeborg Gräßle, Piernicola Pedicini og Inés Ayala Sender begrundede forespørgslerne B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016 og B8-0112/2016.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Martina Dlabajová, Ryszard Czarnecki og Dennis de Jong begrundede forespørgslerne B8-0113/2016, B8-0114/2016 og B8-0115/20165.

Kristalina Georgieva (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Petri Sarvamaa for PPE-Gruppen, Karin Kadenbach for S&D-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, José Bové for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, Gianluca Buonanno for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Claudia Schmidt, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Gilles Pargneaux, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Juvin, Derek Vaughan og Joachim Zeller.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Alojz Peterle, Linda McAvan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Nicola Caputo og Tibor Szanyi.

Indlæg af Kristalina Georgieva.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 128, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.8 i protokollen af 9.3.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik