Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2555(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

O-000010/2016 (B8-0109/2016)

Arutelud :

PV 25/02/2016 - 6
CRE 25/02/2016 - 6

Hääletused :

PV 09/03/2016 - 11.8

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Neljapäev, 25. veebruar 2016 - Brüssel

6. Leping tubakatootjatega (PMI leping) (arutelu)
Istungi stenogramm

Suuliselt vastatav küsimus (O-000010/2016), mille esitas(id) Bart Staes ja José Bové fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000014/2016), mille esitas(id) Ingeborg Gräßle ja Petri Sarvamaa fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Suuliselt vastatav küsimus(O-000015/2016), mille esitas(id) Marco Valli ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Suuliselt vastatav küsimus(O-000016/2016), mille esitas(id) Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000017/2016) esitas(id) Michael Theurer fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000018/2016), mille esitas(id) Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016).

Suuliselt vastatav küsimus (O-000019/2016), mille esitas(id) Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey ja Luke Ming Flanagan fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Bart Staes, Ingeborg Gräßle, Piernicola Pedicini ja Inés Ayala Sender esitasid küsimused B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016 ja B8-0112/2016.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Martina Dlabajová, Ryszard Czarnecki ja Dennis de Jong esitasid küsimused B8-0113/2016, B8-0114/2016 ja B8-0115/20165.

Kristalina Georgieva (komisjoni asepresident) vastas küsimustele.

Sõna võtsid Petri Sarvamaa fraktsiooni PPE nimel, Karin Kadenbach fraktsiooni S&D nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, José Bové fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, Gianluca Buonanno fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Claudia Schmidt, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Gilles Pargneaux, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Juvin, Derek Vaughan ja Joachim Zeller.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Alojz Peterle, Linda McAvan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Nicola Caputo ja Tibor Szanyi.

Sõna võttis Kristalina Georgieva.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.3.2016 protokollipunkt 11.8.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika