Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2555(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000010/2016 (B8-0109/2016)

Keskustelut :

PV 25/02/2016 - 6
CRE 25/02/2016 - 6

Äänestykset :

PV 09/03/2016 - 11.8

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 25. helmikuuta 2016 - Bryssel

6. Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullisesti vastattava kysymys (O-000010/2016): Bart Staes ja José Bové Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000014/2016): Ingeborg Gräßle ja Petri Sarvamaa PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016)

Suullisesti vastattava kysymys(O-000015/2016): Marco Valli ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta komissiolle: Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016)

Suullisesti vastattava kysymys(O-000016/2016): Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000017/2016): Michael Theurer ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000018/2016): Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta komissiolle: Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000019/2016): Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey ja Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Bart Staes, Ingeborg Gräßle, Piernicola Pedicini ja Inés Ayala Sender esittelivät kysymykset B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016 ja B8-0112/2016.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Martina Dlabajová, Ryszard Czarnecki ja Dennis de Jong esittelivät kysymykset B8-0113/2016, B8-0114/2016 ja B8-0115/20165.

Kristalina Georgieva (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymyksiin.

Puheenvuorot: Petri Sarvamaa PPE-ryhmän puolesta, Karin Kadenbach S&D-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, José Bové Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, Gianluca Buonanno ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Claudia Schmidt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Gilles Pargneaux, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Juvin, Derek Vaughan ja Joachim Zeller.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Alojz Peterle, Linda McAvan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Nicola Caputo ja Tibor Szanyi.

Kristalina Georgieva käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.3.2016, kohta 11.8.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö