Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2555(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000010/2016 (B8-0109/2016)

Debatten :

PV 25/02/2016 - 6
CRE 25/02/2016 - 6

Stemmingen :

PV 09/03/2016 - 11.8

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 25 februari 2016 - Brussel

6. Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000010/2016) van Bart Staes en José Bové, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000014/2016) van Ingeborg Gräßle en Petri Sarvamaa, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord(O-000015/2016) van Marco Valli en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord(O-000016/2016) van Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000017/2016) van Michael Theurer, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000018/2016) van Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016).

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000019/2016) van Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey en Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Bart Staes, Ingeborg Gräßle, Piernicola Pedicini en Inés Ayala Sender lichten de vragen B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016 en B8-0112/2016 toe.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Martina Dlabajová, Ryszard Czarnecki en Dennis de Jong lichten de vragen B8-0113/2016, B8-0114/2016 en B8-0115/20165 toe.

Kristalina Georgieva (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Petri Sarvamaa, namens de PPE-Fractie, Karin Kadenbach, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, José Bové, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, Gianluca Buonanno, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Claudia Schmidt, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Gilles Pargneaux, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Juvin, Derek Vaughan en Joachim Zeller.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Alojz Peterle, Linda McAvan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Nicola Caputo en Tibor Szanyi.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva.

De overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.8 van de notulen van 9.3.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid