Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2555(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

O-000010/2016 (B8-0109/2016)

Dezbateri :

PV 25/02/2016 - 6
CRE 25/02/2016 - 6

Voturi :

PV 09/03/2016 - 11.8

Texte adoptate :


Proces-verbal
Joi, 25 februarie 2016 - Bruxelles

6. Acordul privind tutunul (acordul PMI) (dezbatere)
Stenograma

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000010/2016) adresată de Bart Staes și José Bové, în numele Grupului Verts/ALE, adresată Comisiei: Acordul privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000014/2016) adresată de Ingeborg Gräßle și Petri Sarvamaa, în numele Grupului PPE, adresată Comisiei: Acordul privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Întrebare cu solicitare de răspuns oral(O-000015/2016) adresată de Marco Valli și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, adresată Comisiei: Acordul privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Întrebare cu solicitare de răspuns oral(O-000016/2016) adresată de Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, adresată Comisiei: Acordul privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000017/2016) adresată de Michael Theurer, în numele Grupului ALDE, adresată Comisiei: Acordul privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000018/2016) adresată de Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, adresată Comisiei: Acord privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016).

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000019/2016) adresată de Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey și Luke Ming Flanagan, în numele Grupului GUE/NGL, adresată Comisiei: Acordul privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Bart Staes, Ingeborg Gräßle, Piernicola Pedicini și Inés Ayala Sender au dezvoltat întrebările B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016 și B8-0112/2016.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Martina Dlabajová, Ryszard Czarnecki și Dennis de Jong au dezvoltat întrebările B8-0113/2016, B8-0114/2016 și B8-0115/20165.

Kristalina Georgieva (vicepreședintă a Comisiei) a răspuns la întrebări.

Au intervenit: Petri Sarvamaa, în numele Grupului PPE, Karin Kadenbach, în numele Grupului S&D, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, José Bové, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, Gianluca Buonanno, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Claudia Schmidt, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Gilles Pargneaux, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Juvin, Derek Vaughan și Joachim Zeller.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Alojz Peterle, Linda McAvan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Nicola Caputo și Tibor Szanyi.

A intervenit Kristalina Georgieva.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.8 al PV din 9.3.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate