Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2555(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000010/2016 (B8-0109/2016)

Debatter :

PV 25/02/2016 - 6
CRE 25/02/2016 - 6

Omröstningar :

PV 09/03/2016 - 11.8

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 25 februari 2016 - Bryssel

6. Tobaksavtal (PMI-avtalet) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000010/2016) från Bart Staes och José Bové för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Tobaksavtal (avtalet med Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Fråga för muntligt besvarande (O-000014/2016) från Ingeborg Gräßle och Petri Sarvamaa för PPE-gruppen, till kommissionen: Tobaksavtal (avtalet med Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Fråga för muntligt besvarande(O-000015/2016) från Marco Valli och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, till kommissionen: Tobaksavtal (avtalet med Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Fråga för muntligt besvarande(O-000016/2016) från Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, till kommissionen: Tobaksavtal (avtalet med Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Fråga för muntligt besvarande (O-000017/2016) från Michael Theurer för ALDE-gruppen, till kommissionen: Tobaksavtal (avtalet med Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Fråga för muntligt besvarande (O-000018/2016) från Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, till kommissionen: Tobaksavtal (avtalet med Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016).

Fråga för muntligt besvarande (O-000019/2016) från Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey och Luke Ming Flanagan för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Tobaksavtal (avtalet med Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Bart Staes, Ingeborg Gräßle, Piernicola Pedicini och Inés Ayala Sender utvecklade frågorna B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016 och B8-0112/2016.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Martina Dlabajová, Ryszard Czarnecki och Dennis de Jong utvecklade frågorna B8-0113/2016, B8-0114/2016 och B8-0115/20165.

Kristalina Georgieva (vice ordförande för kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Petri Sarvamaa för PPE-gruppen, Karin Kadenbach för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; José Bové för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Gianluca Buonanno för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Claudia Schmidt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Gilles Pargneaux, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Juvin, Derek Vaughan och Joachim Zeller.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Alojz Peterle, Linda McAvan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Nicola Caputo och Tibor Szanyi.

Talare: Kristalina Georgieva.

Resolutionsförslagen (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.8 i protokollet av den 9.3.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy