Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0218(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0013/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0013/2016

Συζήτηση :

PV 24/02/2016 - 16
CRE 24/02/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 25/02/2016 - 7.5
CRE 25/02/2016 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 10/03/2016 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0056
P8_TA(2016)0086

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016 - Βρυξέλλες

7.5. Θέσπιση έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Τυνησία ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για τη Δημοκρατία της Τυνησίας [COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0056)

Ο Bernd Lange (πρόεδρος της επιτροπής ΙΝΤΑ) προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση. Το ζήτημα θεωρείται επομένως αναπεμφθέν για επανεξέταση στην αρμόδια επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου