Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2013(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0029/2016

Ingediende teksten :

A8-0029/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 25/02/2016 - 7.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0057

Notulen
Donderdag 25 februari 2016 - Brussel

7.6. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2015/007 BE/Henegouwen-Namen glas (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag van België - EGF/2015/007 - BE/Henegouwen-Namen glas) [COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0057)

Juridische mededeling - Privacybeleid