Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2013(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0029/2016

Predkladané texty :

A8-0029/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/02/2016 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0057

Zápisnica
Štvrtok, 25. februára 2016 - Brusel

7.6. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v súlade s bodom 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2015/007 – BE/Hainaut-Namur Glass, ktorú predložilo Belgicko) [COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0057)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia