Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2013(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0029/2016

Ingivna texter :

A8-0029/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/02/2016 - 7.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0057

Protokoll
Torsdagen den 25 februari 2016 - Bryssel

7.6. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass från Belgien (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass från Belgien) [COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0057)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy