Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2540(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0251/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/02/2016 - 7.14
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0065

Протокол
Четвъртък, 25 февруари 2016 г. - Брюксел

7.14. Въвеждане на съвместими системи за регистрацията на домашни любимци във всички държави членки (гласуване)

Изявление на Комисията: Въвеждане на съвместими системи за регистрацията на домашни любимци във всички държави членки (2016/2540(RSP))

Разискването се състоя на 4 февруари 2016 г. (точка 14 от протокола от 4.2.2016 г).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 25 февруари 2016 г. (точка 4 от протокола от 25.2.2016 г).

Предложения за резолюция B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016 и B8-0256/2016

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0251/2016

(за замяна на B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016 и B8-0254/2016):

— Renate Sommer, от името на групата PPE;

— Paul Brannen, от името на групата S&D;

— Julie Girling и Janusz Wojciechowski, от името на групата ECR;

— Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE;

— Stefan Eck, Anja Hazekamp и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL;

— Keith Taylor, от името на групата Verts/ALE;

— Giulia Moi, Marco Zullo, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo и Isabella Adinolfi.

приема се (P8_TA(2016)0065)

(Предложението за резолюция B8-0256/2016 отпада.)

Правна информация - Политика за поверителност