Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2540(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0251/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/02/2016 - 7.14
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0065

Proces-verbal
Joi, 25 februarie 2016 - Bruxelles

7.14. Introducerea unor sisteme compatibile de înregistrare a animalelor de companie la nivelul tuturor statelor membre (vot)

Declarație a Comisiei: Introducerea unor sisteme compatibile de înregistrare a animalelor de companie la nivelul tuturor statelor membre (2016/2540(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 4 februarie 2016 (punctul 14 al PV din 4.2.2016).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 25 februarie 2016 (punctul 4 al PV din 25.2.2016).

Propuneri de rezoluții B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016 și B8-0256/2016

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0251/2016

(care înlocuiește B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016 și B8-0254/2016):

— Renate Sommer, în numele Grupului PPE;

— Paul Brannen, în numele Grupului S&D;

— Julie Girling și Janusz Wojciechowski, în numele Grupului ECR;

— Jasenko Selimovic, în numele Grupului ALDE;

— Stefan Eck, Anja Hazekamp și Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL;

— Keith Taylor, în numele Grupului Verts/ALE;

— Giulia Moi, Marco Zullo, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo și Isabella Adinolfi.

Adoptat (P8_TA(2016)0065)

(Propunerea de rezoluție B8-0256/2016 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate