Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2540(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0251/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/02/2016 - 7.14
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0065

Protokoll
Torsdagen den 25 februari 2016 - Bryssel

7.14. Införande av kompatibla system för registrering av sällskapsdjur i samtliga medlemsstater (omröstning)

Uttalande av kommissionen: Införande av kompatibla system för registrering av sällskapsdjur i samtliga medlemsstater (2016/2540(RSP))

Debatten hade ägt rum den 4 februari 2016 (punkt 14 i protokollet av den 4.2.2016).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 25 februari 2016 (punkt 4 i protokollet av den 25.2.2016).

Resolutionsförslag B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016 och B8-0256/2016

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0251/2016

(ersätter B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016 och B8-0254/2016):

— Renate Sommer för PPE-gruppen;

— Paul Brannen för S&D-gruppen;

— Julie Girling och Janusz Wojciechowski för ECR-gruppen;

— Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen;

— Stefan Eck, Anja Hazekamp och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen;

— Keith Taylor för Verts/ALE-gruppen;

— Giulia Moi, Marco Zullo, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo och Isabella Adinolfi.

Antogs (P8_TA(2016)0065)

(Resolutionsförslag B8-0256/2016 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy