Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2515(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0151/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 04/02/2016 - 8.9
CRE 04/02/2016 - 8.9
A szavazatok indokolása
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0066

Jegyzőkönyv
2016. február 25., Csütörtök - Brüsszel

7.15. A humanitárius helyzet Jemenben (szavazás)
CRE

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A humanitárius helyzet Jemenben (2016/2515(RSP))

A vita időpontja: 2016. január 20. (2016.1.20-i jegyzőkönyv, 12. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2016. február 4. (2016.2.4-i jegyzőkönyv, 2. pont).

Állásfoglalási indítványok: B8-0147/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 és B8-0160/2016

A szavazást az alábbi ülésen elnapolták: 2016. február 4. (2016.2.4-i jegyzőkönyv, 8.9. pont )

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0147/2016 (benyújtotta az ECR képviselőcsoport)

Elutasítva.

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0251/2016

(amely a B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 és B8-0160/2016 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

— Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver és Marijana Petir, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

— Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Szanyi Tibor, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Ujhelyi István, Elena Valenciano és Josef Weidenholzer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

— Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen és Renate Weber, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

— Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga és Estefanía Torres Martínez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

— Alyn Smith, Bodil Valero és Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében;

— Arne Gericke.

Elfogadva. (P8_TA(2016)0066)

Felszólalások

Cristian Dan Preda az 1. módosítással kapcsolatban és James Carver.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat