Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 25. veebruar 2016 - Brüssel

ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident

7. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võtsid Elisabetta Gardini ja Patrizia Toia USA Riikliku Julgeolekuagentuuri (NSA) väidetavat spionaaži Itaalias puudutavate teadete kohta Itaalia meedias.


7.1. Volituse andmine Austriale 15. novembri 1965. aasta Haagi konventsiooni allkirjastamiseks ja ratifitseerimiseks ning Maltale sellega ühinemiseks *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

7.2. EÜ ja San Marino vaheline leping finantskontosid käsitleva automaatse teabevahetuse kohta * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

7.3. Horvaatia ühinemine liidu finantshuvide kaitse konventsioonidega * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

7.4. Euroopa tööturuasutuste võrgustik, töötajate juurdepääs liikuvusteenustele ja tööturgude edasine integratsioon ***I (hääletus)

7.5. Erakorraliste autonoomsete kaubandusmeetmete kehtestamine Tuneesia Vabariigile ***I (hääletus)

7.6. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine - taotlus EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass (hääletus)

7.7. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta majanduskasvu analüüs (hääletus)

7.8. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2016. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid (hääletus)

7.9. Ühtse turu juhtimine 2016. aasta Euroopa poolaasta raames (hääletus)

7.10. ELi ja Tuneesia vahelise vabakaubanduslepingu läbirääkimiste alustamine (hääletus)

7.11. Euroopa Ombudsmani 2014. aasta tegevus (hääletus)

7.12. Euroopa Keskpanga 2014. aasta aruanne (hääletus)

7.13. Vabakaubanduslepingu alaste läbirääkimiste alustamine Austraalia ja Uus-Meremaaga (hääletus)

7.14. Lemmikloomade registreerimise ühilduvate süsteemide kasutuselevõtt kõigis liikmesriikides (hääletus)

7.15. Humanitaarolukord Jeemenis (hääletus)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika