Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 25. helmikuuta 2016 - Bryssel

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

7. Äänestykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

°
° ° °

Puheenvuorot: Elisabetta Gardini ja Patrizia Toia Italian tiedotusvälineissä julkaistuista tiedoista, jotka liittyvät Italiassa tapahtuvaa NSA:n vakoilua koskeviin väitteisiin.


7.1. Luvan antaminen Itävallalle allekirjoittaa ja ratifioida 15. marraskuuta 1965 tehty Haagin yleissopimus ja Maltalle liittyä sen sopimuspuoleksi *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

7.2. Euroopan yhteisön ja San Marinon tasavallan välinen sopimus finanssitilitietojen automaattisesta vaihdosta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

7.3. Kroatian liittyminen Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

7.4. Työnvälityspalvelujen eurooppalainen verkosto, liikkuvuuspalvelujen tarjoaminen työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistäminen ***I (äänestys)

7.5. Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I (äänestys)

7.6. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass (äänestys)

7.7. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2016 (äänestys)

7.8. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2016 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (äänestys)

7.9. Sisämarkkinoiden hallinto osana eurooppalaista ohjausjaksoa 2016 (äänestys)

7.10. EU:n ja Tunisian vapaakauppasopimusta koskevien neuvottelujen aloittaminen (äänestys)

7.11. Euroopan oikeusasiamiehen toiminta vuonna 2014 (äänestys)

7.12. Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2014 (äänestys)

7.13. Vapaakauppasopimusneuvottelujen aloittaminen Australian ja Uuden-Seelannin kanssa (äänestys)

7.14. Lemmikkieläinten rekisteröintiin tarkoitettujen yhteensopivien järjestelmien käyttöönotto kaikissa jäsenvaltioissa (äänestys)

7.15. Jemenin humanitaarinen tilanne (äänestys)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö