Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Έναρξη διαπραγματεύσεων ΣΕΣ με Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Εισαγωγή συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς μεταξύ των κρατών μελών (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2014 (συζήτηση)
 6.Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (συζήτηση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Εξουσιοδότηση της Αυστρίας να υπογράψει και να κυρώσει, και της Μάλτας να προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης της 15ης Νοεμβρίου 1965 *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.2.Συμφωνία ΕΕ-Αγίου Μαρίνου σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.3.Προσχώρηση της Κροατίας στη Σύμβαση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.4.Ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης, πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας ***I (ψηφοφορία)
  7.5.Θέσπιση έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Τυνησία ***I (ψηφοφορία)
  7.6.Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass - Βέλγιο (ψηφοφορία)
  7.7.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016 (ψηφοφορία)
  7.8.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016 (ψηφοφορία)
  7.9.Διακυβέρνηση της Ενιαίας Αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2016 (ψηφοφορία)
  7.10.Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-Τυνησίας (ψηφοφορία)
  7.11.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2014 (ψηφοφορία)
  7.12.Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2014 (ψηφοφορία)
  7.13.Έναρξη διαπραγματεύσεων ΣΕΣ με Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία (ψηφοφορία)
  7.14.Εισαγωγή συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς μεταξύ των κρατών μελών (ψηφοφορία)
  7.15.Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 11.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 12.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 13.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (257 kb) Κατάσταση παρόντων (59 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (4195 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (253 kb) Κατάσταση παρόντων (36 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (66 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (198 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (283 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (960 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (3820 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου