Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 25. veebruar 2016 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Vabakaubanduslepingu alaste läbirääkimiste alustamine Austraalia ja Uus-Meremaaga (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Lemmikloomade registreerimise ühilduvate süsteemide kasutuselevõtt kõigis liikmesriikides (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Euroopa Ombudsmani 2014. aasta tegevus (arutelu)
 6.Leping tubakatootjatega (PMI leping) (arutelu)
 7.Hääletused
  7.1.Volituse andmine Austriale 15. novembri 1965. aasta Haagi konventsiooni allkirjastamiseks ja ratifitseerimiseks ning Maltale sellega ühinemiseks *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  7.2.EÜ ja San Marino vaheline leping finantskontosid käsitleva automaatse teabevahetuse kohta * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  7.3.Horvaatia ühinemine liidu finantshuvide kaitse konventsioonidega * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  7.4.Euroopa tööturuasutuste võrgustik, töötajate juurdepääs liikuvusteenustele ja tööturgude edasine integratsioon ***I (hääletus)
  7.5.Erakorraliste autonoomsete kaubandusmeetmete kehtestamine Tuneesia Vabariigile ***I (hääletus)
  7.6.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine - taotlus EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass (hääletus)
  7.7.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta majanduskasvu analüüs (hääletus)
  7.8.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2016. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid (hääletus)
  7.9.Ühtse turu juhtimine 2016. aasta Euroopa poolaasta raames (hääletus)
  7.10.ELi ja Tuneesia vahelise vabakaubanduslepingu läbirääkimiste alustamine (hääletus)
  7.11.Euroopa Ombudsmani 2014. aasta tegevus (hääletus)
  7.12.Euroopa Keskpanga 2014. aasta aruanne (hääletus)
  7.13.Vabakaubanduslepingu alaste läbirääkimiste alustamine Austraalia ja Uus-Meremaaga (hääletus)
  7.14.Lemmikloomade registreerimise ühilduvate süsteemide kasutuselevõtt kõigis liikmesriikides (hääletus)
  7.15.Humanitaarolukord Jeemenis (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 11.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 12.Järgmiste istungite ajakava
 13.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (228 kb) Kohalolijate nimekiri (59 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (4195 kb) 
 
Protokoll (208 kb) Kohalolijate nimekiri (36 kb) Hääletustulemused (57 kb) Nimelise hääletuse tulemused (182 kb) 
 
Protokoll (252 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletustulemused (797 kb) Nimelise hääletuse tulemused (3791 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika