Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 25 februari 2016 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Opening van onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten met Australië en Nieuw-Zeeland (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Invoering van compatibele systemen voor de registratie van gezelschapsdieren in de lidstaten (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2014 (debat)
 6.Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (debat)
 7.Stemmingen
  
7.1.Machtiging van Oostenrijk tot het ondertekenen en bekrachtigen van, en Malta tot het toetreden tot, het Verdrag van ’s-Gravenhage van 15 november 1965 *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.2.Overeenkomst EU-San Marino inzake de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.3.Toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Unie * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.4.Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en verdere integratie van de arbeidsmarkten ***I (stemming)
  
7.5.Invoering van urgente autonome handelsmaatregelen ten gunste van Tunesië ***I (stemming)
  
7.6.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2015/007 BE/Henegouwen-Namen glas (stemming)
  
7.7.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2016 (stemming)
  
7.8.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2016 (stemming)
  
7.9.Governance van de interne markt binnen het Europees semester 2016 (stemming)
  
7.10.Opening van de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst EU-Tunesië (stemming)
  
7.11.Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2014 (stemming)
  
7.12.Jaarverslag 2014 van de Europese Centrale Bank (stemming)
  
7.13.Opening van onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten met Australië en Nieuw-Zeeland (stemming)
  
7.14.Invoering van compatibele systemen voor de registratie van gezelschapsdieren in de lidstaten (stemming)
  
7.15.Humanitaire situatie in Jemen (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Besluiten inzake bepaalde documenten
 11.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 12.Rooster van de volgende vergaderingen
 13.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (233 kb) Presentielijst (59 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (4195 kb) 
 
Notulen (211 kb) Presentielijst (36 kb) Stemmingsuitslagen (52 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (182 kb) 
 
Notulen (265 kb) Presentielijst (62 kb) Stemmingsuitslagen (899 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3790 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid